HET GESPREK

Voorbereiden

 

Waar kunt u zelf over nadenken voordat u met de arts gaat praten?

Voordat u het gesprek heeft met uw dokter, is het goed om te weten wat een arts wel en niet voor u kan betekenen. En om te snappen welke zorg een arts u aan het einde van uw leven kan geven. Lees daarom de informatie over het levenseinde in dit e-book goed door.

 

Daarnaast is het verstandig om voor het gesprek alvast na te denken over de volgende vragen:

 

 • Wat wilt u van uw dokter weten?
 • Waar bent u bang voor?
 • Wat wilt u dat de artsen doen als u veel pijn heeft of op een andere manier lijdt?
 • Wanneer wordt het lijden voor u ondraaglijk?
 • Wilt u het liefst thuis sterven, in het ziekenhuis of in een hospice?
 • Wilt u een wilsverklaring maken, waarin u schriftelijk vastlegt wat u wel en niet wilt? Zo ja, wat wilt u daarin opschrijven?
 • Welke mensen kunnen u helpen als u het moeilijk heeft?
 • Wat kunnen zij voor u doen en wat niet?

 

Bij onderwerpen vindt u nog meer vragen waar u alvast over na kunt denken. Praat hier ook over met uw partner en/of familie.

 

Tips om het gesprek goed voor te bereiden

 

 • Zorg dat er genoeg tijd is om te praten. Vraag van te voren om een ‘dubbel consult’.
 • U kunt iemand meenemen naar het gesprek. Bijvoorbeeld uw partner, kind of goede vriend. Twee horen meer dan één. Samen is het vaak makkelijker om informatie te onthouden. De ander kan u ondersteunen voor en tijdens het gesprek. En als u naderhand vragen heeft, dan kunt u die ook met elkaar bespreken.
 • Heeft u een wilsverklaring? Neem dan een kopie daarvan mee en geef die aan uw arts. U kunt de verklaring met uw arts bespreken en hij kan hem opnemen in uw medisch dossier.

 

  Dat kan ook een levenstestament zijn, of een niet-reanimerenverklaring of niet-reanimerenpenning.

Rick Verschure:

‘Ik ga voor het beste en bereid me voor op het slechtste’

 

Lees meer

Praat op tijd over uw levenseinde

4

Rick Verschure:

Ik ga voor het beste en bereid me voor op het slechtste

 

Lees meer

Ik ga voor het beste en bereid me voor op het slechtste